Utställare, arrangör

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Mellan den 21 januari och den 8 februari 2020 har du möjlighet att använda Grand Hôtels unika miljö i centrala Stockholm för möten, seminarier, konferenser, kundvård eller liknande.

Vi erbjuder också möjlighet att ställa ut i showroom i samband med invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 21 januari 2020.Totalt finns 15 utställningsytor att tillgå.

Årets tema - Det hållbara ledarskapet

Det hållbara ledarskapet – samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit.

Boka ditt boende på Grand Hôtel

Passa på att spendera en natt, eller flera, på Grand Hôtel under våra tre veckor.

Kontakta oss

Producent
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 70 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073-514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners