Våra partners

”Västerbotten är en stor region till ytan men har en liten befolkning. Därför är samverkan och gemensamma utvecklingsinsatser både inom länet och över gränser av extra stor betydelse för att uppnå kritisk massa, effektivisera och påverka förutsättningarna för hållbar utveckling. Därför jobbar Region Västerbotten med en plattform för partnerskap och samverkan där offentlig sektor, näringsliv, det civila samhället och akademi möts för att driva gemensamma påverkansfrågor och hållbar regional utveckling.”

Kontakt Krister Ruth 
krister.ruth@regionvasterbotten.se
+46 70-663 75 63


Arrangör

Medarrangör

Huvudpartners

Årets tema - Det hållbara ledarskapet

Det hållbara ledarskapet – samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit.

Boka ditt boende på Grand Hôtel

Passa på att spendera en natt, eller flera, på Grand Hôtel under våra tre veckor.

Kontakta oss

Producent
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 70 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073-514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners