Årets evenemang

Västerbotten på Grand Hôtel 2020

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Den 21 januari 2020 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 30:e året i rad. Västerbottensveckorna pågår därefter fram till den 8 februari 2020.

Årets tema Det hållbara ledarskapet – samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit. Temat understryker att rättvisa och trygghet är grundförutsättningar för vår långsiktiga framgång, men också vikten av ett modigt ledarskap.

Veckorna arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Läs mer om årets tema

Se program för årets invigning

För mer information

Thomas Hartman
Chef Kommunikation och externa relationer, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Catarina Hägglund
Chef Kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft
070-511 11 55, catarina.hagglund@skekraft.se

Maria Hedblom
VD, Sparbanksstiftelsen Norrland
070-236 54 36, maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se


Temat presenteras under Västerbottensveckorna på Grand Hõtel, som pågår 21 januari till 8 februari 2020.

Kontakta oss

Producent
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 70 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073-514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners