Tillsammans för regionens utveckling

Samarbete är nyckeln till utveckling, och blir därmed vårt mest kraftfulla verktyg för att kunna förändra och förbättra här i Västerbotten.
Den insikten är utgångspunkten när Skellefteå Kraft, Balticgruppen och Umeå Energi går samman med Region Västerbotten för att samordna Västerbottens utvecklingsarbete ytterligare.
Tillsammans för regionens utveckling involverar både publika och privata aktörer och vill framförallt engagera många. Alla – företag, organisationer och individer – ska kunna hitta ett sätt att delta och bidra. 
Ett viktigt inslag i Tillsammans-rörelsen är de mötesplatser Region Västerbotten arrangerar varje år, där arrangörer, partners och besökare kan utbyta kunskap, sätta upp nya projekt och samarbeten, och på så sätt leda länets utveckling.

Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Mötesplats Lycksele

Ett årligt evenemang för näringsliv, offentlig sektor, akademin och allmänheten - med en förenande vilja att utveckla regionen. 48 timmar av engagemang och samskap där de starkaste idéerna också blir verklighet.

Västerbotten i Almedalen

Almedalen är ett viktigt forum för länets intressen att synliggöras i. Därför finns Västerbotten årligen på plats under Almedalsveckan där vi skapar en framgångsrik utgångspunkt för våra Västerbottniska aktörer.

Digitala Västerbotten

Norrlands viktigaste mötesplats för inspiration, interaktion och nätverkande inom digitalisering och verksamhetsutveckling. Ett årligt arrangemang med både bredd och spets för ökad kompetens och samverkan inom privat- och offentlig sektor.